Domki Letniskowe

 

Strona Główna › Majątkowe › Majątkowe › Ubezpieczenie domów letniskowych

Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych – posiadaczy domów letniskowych oraz pozostałego mienia wykorzystywanego do celów wypoczynkowych na działkach rekreacyjnych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury), jak również mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach, np. meble, sprzęt zmechanizowany, audiowizualny, turystyczny i sportowy, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, narzędzia gospodarcze, drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe). Ochroną ubezpieczeniową objęte są również stale elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego do których zalicza się min. wbudowane meble, drzwi, okna, piece, kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Możliwość wyboru najdogodniejszej ochrony ubezpieczeniowej
Klientom oferowane są następujące warianty ubezpieczenia:
 • ubezpieczenie samego domu letniskowego od zdarzeń losowych, przepięcia oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową,
 • ubezpieczenie domu letniskowego wraz z budynkiem gospodarczym lub ogrodzeniem działki rekreacyjnej lub obiektami małej architektury od zdarzeń losowych, przepięcia z wyłączeniem obiektów małej architektury oraz akcji ratowniczej,
 • ubezpieczenie samego mienia ruchomego i stałych elementów od zdarzeń losowych i przepięcia lub od kradzieży z włamaniem oraz akcji ratowniczej,
 • ubezpieczenie pakietowe ze zniżką tj. ubezpieczenie co najmniej domu letniskowego wraz z mieniem ruchomym i stałymi elementami od ryzyka zdarzeń losowych, przepięcia oraz kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie dodatkowe w/w przedmiotów od ryzyka dewastacji.
W zakres zdarzeń losowych wchodzą następujące ryzyka: ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie (w tym deszcze nawalny oraz wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych), osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów. 

Okres ubezpieczenia
Umowę zawiera się na okres roczny. 

Pliki do pobrania owu PZU DOM Letniskowy 
owu domów letniskowych oraz mienia ruchomego ważne do 14.09.2009 r. 

 

 • Szybki kontakt

  Mieczysław Jacek Królikowski
  ul. Konwaliowa 21
  81-198 Mosty Gm. Kosakowo

  tel. kom.  +48502316893
  tel.  +48587411425

  fax . +48587391246

  e-mail: pzugdynia@gmail.com

   

  Dojazd


  Wyświetl większą mapę

   Godziny otwarcia
  pon-pt: 9-17